14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Digitalpostloven § 12

Lov om Digital Post fra offentlige afsendere paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af digitalpostloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft den 1. juli 2012, jf. dog stk. 2-5.

•••

Stk. 2 Finansministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 3, stk. 1.

•••

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 3, stk. 2.

•••

Stk. 4 Regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, om obligatorisk tilslutning af fysiske personer på grundlag af andre former for registrering end den i § 3, stk. 1, nævnte, kan tidligst træde i kraft samtidig med ikrafttrædelsen af § 3, stk. 1.

•••

Stk. 5 Regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, om obligatorisk tilslutning af juridiske enheder på grundlag af andre former for registrering end den i § 3, stk. 2, nævnte, kan tidligst træde i kraft samtidig med ikrafttrædelsen af § 3, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside