14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Digitalpostloven § 11

Uddrag fra kommentarerne til digitalpostloven § 11:

Til § 11
Det foreslås, at finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om anvendelsen mv. af Offentlig Digital Post.Bestemmelsen kan udnyttes til at fastsætte supplerende bestemmelser af mere teknisk karakter, herunder om anvendelse af særlige digitale formater eller programmer samt om sletning af en digital postkasse ved en ophør af en tilsl...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.