14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Digitalpostloven § 10a

Lov om Digital Post fra offentlige afsendere paragraf 10a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af digitalpostloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10a Digitaliseringsstyrelsen kan tillade offentlige myndigheder, der anmoder om at udbyde en offentlig visningsklient, at anvende postløsningen efter § 2, stk. 1, til at formidle digital post fra offentlige afsendere til fysiske personer og juridiske enheder.

•••

Stk. 2 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om tilladelsesordningen for offentlige myndigheder som udbydere af offentlige visningsklienter, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside