14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Detailsalgsloven § 7

Lov om detailsalg fra butikker m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af detailsalgsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 515 af 30. april 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 2, stk. 1, straffes med bøde. Der skal ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

•••

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde samt træffes bestemmelse om, at der ved udmålingen af bøde skal tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningens størrelse m.v. i henhold til § 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside