14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Detailsalgsloven § 13

Uddrag fra kommentarerne til detailsalgsloven § 13:

Til § 13
...
Til nr. 1-3 I henhold til lovens § 2, stk. 1, nr. 1, stilles der krav om dansk indfødsret for at drive næring som handlende, håndværker og industridrivende samt som speditør og vognmand. Kravet om indfødsret gælder dog ikke for personer, der er omfattet af De Europæiske Fællesskabers eller EØS-aftalens regler om e... Til nr. 4 Reglerne om fast forretningssted i næringslovens § 10 fortolkes efter fast praksis således, at der fra et udsalgssted skal være åbent mindst én gang om ugen (det samme tidspunkt) i en sammenhængende periode på mindst fire måneder, for at kravet om fast forretningssted er opfyldt. En nystartet butik skal sål... Til nr. 5 § 15, stk. 3, ophæves som følge af, at den ikke længere har selvstændig betydning, jf. bemærkningerne til forslagets § 2, stk. 1. Der må således holdes udstilling i butikker. Der må dog naturligvis ikke ske detailsalg i lukketiden. ... Til nr. 6 Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af ophævelsen af § 15, stk. 3. ... Til nr. 7 Der er tale om en modernisering af ordlyden, så den kommer i overensstemmelse med Straffelovrådets anbefalinger, jf. nærmere herom under bemærkningerne til forslagets § 12, nr. 13. ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.