14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Designloven § 51

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af designloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 89 af 29. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§51 Er et design overgået til en anden, er licens givet, er et design pantsat, er der foretaget udlæg i designet, eller er designindehaver taget under konkursbehandling, skal dette på anmodning indføres i designregistret. Det samme gælder indførelse af navn på frembringer af et design samt af rettigheder i henhold til § 31, stk. 2.

•••

Stk. 2 Med anmodningen om indførelse, ændring eller sletning af oplysninger i designregistret i henhold til stk. 1 skal der foreligge den fornødne dokumentation.

•••

Stk. 3 Ved registrering, der omfatter flere design, jf. § 15, kan overgang af designretten til en anden kun indføres i registret, hvis overgangen omfatter samtlige design.

•••

Stk. 4 Søgsmål vedrørende et design kan altid anlægges mod den, der i registret er indført som designindehaver, og meddelelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen kan sendes til indehaveren.

•••
profile photo
Profilside