14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Designloven § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af designloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 89 af 29. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 En designregistrering kan kendes helt eller delvis ugyldig ved dom, hvis

  • 1) registreringen ikke er foretaget i overensstemmelse med §§ 1-8,

  • 2) ansøgningen er ændret i strid med § 14, stk. 2,

  • 3) betingelserne i § 15 ikke er opfyldt eller

  • 4) registreringen er opretholdt i mere end 15 år i strid med § 23, stk. 2.

•••

Stk. 2 Enhver kan anlægge sag efter stk. 1. Dog kan sag kun anlægges vedrørende

  • 1) retten til et design af den, som påstår at være retmæssig indehaver af designet,

  • 2) de rettigheder, som er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, litra b-d, af den, der påstår at være retmæssig indehaver af de pågældende rettigheder,

  • 3) brug af de rettigheder, som er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 3, litra a, af den, der er berørt af brugen.

•••

Stk. 3 Sager i henhold til stk. 2, nr. 1, skal anlægges inden et år efter, at den pågældende har fået kundskab om registreringen og de øvrige forhold, på hvilke søgsmålet støttes. Var designindehaveren i god tro ved registreringen, eller da designretten overgik til den pågældende, kan sagen ikke rejses senere end 3 år efter registreringen af designet.

•••

Stk. 4 Et design kan erklæres ugyldigt, efter at retten til designet er bortfaldet eller der er givet afkald på designretten.

•••
profile photo
Profilside