14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Designloven § 42

Uddrag fra kommentarerne til designloven § 42:

Til § 42
    Bestemmelsen angiver, hvilke domstole der er kompetente i designsager.Stk. 1 foreskriver, at sager om design behandles ved Sø- og Handelsretten, medmindre parterne aftaler andet. Bestemmelsen svarer til varemærkelovens § 43, stk. 4.Stk. 2 fastslår hvilke domstole, der er kompetente i sager om konflikt...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.