14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Designloven § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af designloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 89 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 En anmodning efter § 25, stk. 1, skal være ledsaget af dokumentation. Hvis materialet til brug for sådan dokumentation er utilstrækkeligt, kan Patent- og Varemærkestyrelsen forlange yderligere materiale for at tage stilling til anmodningen.

•••

Stk. 2 Hvis anmodningen er fremsat af en anden end indehaveren af designregistreringen, skal indehaveren gøres bekendt med det indgivne materiale og have lejlighed til at udtale sig herom.

•••
profile photo
Profilside