14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Designloven § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af designloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 89 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Når en designregistrering har fundet sted, kan enhver over for Patent- og Varemærkestyrelsen fremsætte anmodning om hel eller delvis udslettelse af registreringen. Anmodningen kan alene begrundes med, at

  • 1) registreringen ikke er foretaget i overensstemmelse med §§ 1-8,

  • 2) ansøgningen er ændret i strid med § 14, stk. 2,

  • 3) betingelserne i § 15 ikke er opfyldt eller

  • 4) registreringen er opretholdt i mere end 15 år i strid med § 23, stk. 2.

•••

Stk. 2 Anmodning efter stk. 1 kan kun fremsættes vedrørende

  • 1) retten til et design af den, som påstår at være retmæssig indehaver af designet,

  • 2) de rettigheder, som er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, litra b-d, af den, der påstår at være retmæssig indehaver af de pågældende rettigheder,

  • 3) brug af de rettigheder, som er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 3, litra a, af den, der er berørt af brugen.

•••

Stk. 3 Hvis en sag ved domstolene vedrørende et design ikke er endeligt afgjort, kan der ikke fremsættes en anmodning efter stk. 1 vedrørende det pågældende design. Rejses sag ved domstolene om et design, inden der er truffet endelig afgørelse om anmodningen efter stk. 1 vedrørende samme design, skal Patent- og Varemærkestyrelsen eller Patentankenævnet stille behandlingen af anmodningen i bero, indtil sagen er endeligt afgjort, medmindre anmodningen er fremsat af designindehaveren.

•••

Stk. 4 For anmodning i henhold til stk. 1 skal betales det fastsatte gebyr.

•••
profile photo
Profilside