14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Delårsrapportbekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af delårsrapportbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 559 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Ledelsespåtegning
Bestemmelserne i årsregnskabslovens § 8, § 9, stk. 1-5 og stk. 7 samt § 10 om underskrift og ledelsespåtegning på årsrapporter finder tilsvarende anvendelse på halvårsrapporter, som er omfattet af denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside