14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

DE ADVOKATETISKE REGLER  - Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. september 2022. § 8

Art.8 En advokat må ikke bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår.

Sml. med pkt. 12.2, første stk., i tidl. udg. »

•••

Stk. 2 Situationer som nævnt i stk. 1 foreligger bl.a., når:

Sml. med pkt. 12.2, andet stk., i tidl. udg. »

•••

Stk. 3 Situationer som nævnt i stk. 1 kan bl.a. foreligge, når:

Sml. med pkt. 12.2 i tidl. udg. »

  • 1) En advokat bistår en klient i en sag, hvis advokaten uden at repræsentere modparten i den konkrete sag har et fast klientforhold til denne. Ved vurderingen af om et klientforhold er fast, tages der bl.a. hensyn til, om klienten hidtil har søgt advokatens bistand regelmæssigt i forhold til klientens behov for bistand, og om klienten forventes at fortsætte hermed.

    Sml. med pkt. 12.2, andet stk., nr. 8, i tidl. udg. »

  • 2) En advokat medvirker for flere parter til stiftelse af eller berigtigelse af et retsforhold, hvorom der er enighed mellem parterne.

    Sml. med pkt. 12.2, andet stk., nr. 10, i tidl. udg. »

  • 3) En advokat bistår en klient i en sag efter tidligere at have bistået en klient i en anden sag, når sagerne har forbindelse med hinanden, og der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som advokaten har modtaget i en af sagerne, kan have betydning i en anden af sagerne.

    Sml. med pkt. 12.2, andet stk., nr. 11, i tidl. udg. »

•••
profile photo
Profilside