14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

DE ADVOKATETISKE REGLER  - Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. september 2022. § 22

Art.22 Advokaten skal på en klar og entydig måde af egen drift oplyse sin klient om eksisterende muligheder for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp. Skal advokatens honorar udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, skal advokaten, når advokaten påtager sig sagen, orientere sin klient om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.

Sml. med pkt. 13.2 i tidl. udg. »

•••
profile photo
Profilside