14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

DE ADVOKATETISKE REGLER  - Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. september 2022. Kapitel 3

DE ADVOKATETISKE REGLER

Kapitel 3

Modtagelse af sager

Art.4 En advokat må alene påtage sig en sag for en klient efter direkte anmodning fra klienten, fra en anden advokat på klientens vegne eller efter anmodning fra en offentlig myndighed eller andet kompetent organ.

Sml. med pkt. 8.1 i tidl. udg »

Stk. 2 En advokat må ikke uopfordret foretage handlinger, der har til formål eller er egnede til at påvirke en forbrugers valg af advokat i en konkret sag.

Sml. med pkt. 8.2, andet stk., i tidl. udg. »

Stk. 3 Advokaten må ikke gennem markedsføringstiltag i Kriminalforsorgens institutioner, institutioner for ungdomskriminelle, asylcentre og lignende søge at påvirke de indsattes eller beboernes valg af advokat.

Sml. med pkt. 8.2, tredje stk., i tidl. udg. »

Art.5 En advokat må ikke påtage sig en sag, til hvis udførelse advokaten savner fornøden kompetence, medmindre advokaten efter aftale med klienten sikrer sig tilstrækkelig kvalificeret bistand til at udføre sagen.

Sml. med pkt. 8.3 i tidl. udg. »

Art.6 En advokat må ikke påtage sig en sag, hvis den ikke kan behandles tilstrækkelig hurtigt.

Sml. med pkt. 8.4, første stk., i tidl. udg. »

Stk. 2 Ved påtagelse af en sag med offentlig beskikkelse skal advokaten sikre sig, at advokatens forhold ikke er til hinder for, at sagen kan behandles ved retten eller anden myndighed tilstrækkelig hurtigt.

Sml. med pkt. 8.4, andet stk., i tidl. udg. »

profile photo
Profilside