14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

DE ADVOKATETISKE REGLER  - Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. september 2022. Kapitel 1

DE ADVOKATETISKE REGLER

Kapitel 1

De advokatetiske reglers anvendelse og status

Art.1 De advokatetiske regler gælder for alle advokater. For advokater ansat i virksomheder og organisationer gælder reglerne med de nødvendige tilpasninger.

Sml. med pkt. 3.1, første sætning, i tidl. udg. »

Art.2 Reglerne afspejler Advokatnævnets og domstolenes praksis. På områder, der er uafklaret i praksis, udtrykker de Advokatrådets opfattelse af, hvad der er god advokatskik. De finder anvendelse ved advokaters udøvelse af virksomhed under brug af advokattitlen i Danmark og ved danske advokaters udøvelse af sådan virksomhed i udlandet.

Sml. med pkt. 3.1, anden sætning, i tidl. udg. »

Stk. 2 For advokaters grænseoverskridende virksomhed inden for EU gælder tillige den Code of Conduct for European Lawyers, som CCBE har vedtaget.

Sml. med pkt. 4.2 i tidl. udg. »

profile photo
Profilside