Bøger, som nævner Danskuddannelsesloven § 9

Bemærk, at § 9 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 9, om det har en betydning.

Hvornår meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse

- Side 161 -

...have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse. For det andet skal udlændingen være tilknyttet arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles. 112 112. Jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8 og 9.

Læs på JurabibliotekSupplerende integrationsbetingelser

- Side 163 -

Udlændingen har bestået prøve i dansk 3, 124 124. Eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Læs på Jurabibliotek