14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Danskuddannelsesloven § 6

Uddrag fra kommentarerne til danskuddannelsesloven § 6:

Til § 6
Bestemmelsen i stk. 1 svarer til den gældende lovs § 6, stk. 1. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen og arbejdsformidlingen skal i videst muligt omfang imødekomme den uddannelsessøgendes ønske om en bestemt udbyder.Med bestemmelsen i stk. 2 gives der mulighed for frit valg af udbyder, også på tværs ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.