14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Danskuddannelsesloven § 6

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af danskuddannelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2018 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i bopælskommunen eller jobcenteret.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager aktiveringstilbud fra det offentlige. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal afholde udgifterne forbundet med deltagelse i danskuddannelse hos den valgte udbyder.

•••

Stk. 3 Indplacering på danskuddannelse og modul foretages af udbyderen, jf. § 10, stk. 1, på grundlag af en pædagogisk vurdering af den enkelte udlændings forudsætninger og mål med uddannelsen.

•••

Stk. 4 Udlændinge- og integrationsministeren fører tilsyn med udbydernes indplacering af udlændinge på danskuddannelse og modul.

•••

Stk. 5 Udbydere af danskuddannelse skal vejlede kursisterne om uddannelsernes gennemførelse.

•••

Stk. 6 Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-3 og 5 nævnte forhold.

•••
profile photo
Profilside