14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Danskuddannelsesloven § 2d

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. paragraf 2d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af danskuddannelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2018 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2d Ved en selvforsørgerkursist (S-kursist) forstås i denne lov en udlænding, der henvises til danskuddannelse som led i et introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 c, herunder

•••

Stk. 2 Ved en selvforsørgerkursist (S-kursist) forstås i denne lov desuden grænsependlere, der tilbydes danskuddannelse i medfør af § 2 a.

•••

Stk. 3 Ved en selvforsørgerkursist (S-kursist) forstås i denne lov desuden følgende grupper af danske statsborgere:

  • 1) Herboende grønlændere og færinger over 18 år, som af særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund.

  • 2) Danske statsborgere over 18 år, der på grund af langvarigt ophold i udlandet ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund, herunder personer, der er født af danske forældre med bopæl i udlandet.

•••
profile photo
Profilside