14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Danskuddannelsesloven § 2a

Uddrag fra kommentarerne til danskuddannelsesloven § 2a:

Den foreslåede bestemmelse i § 2 a, stk. 1 indebærer, at udlændinge, der er fyldt 18 år, har bopæl uden for Danmark og godtgør enten at have status her i landet af arbejdstager efter EF-Traktatens artikel 39 eller at have udnyttet retten efter EF-Traktatens artikel 43 til at etablere selvstændig virksomhed her i landet, har ret til dansku...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.