14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Danskuddannelsesloven § 18a

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. paragraf 18a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af danskuddannelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2018 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18a Kommunalbestyrelsen kan til brug for behandlingen af sager om udlændingens tilknytning til arbejdsmarkedet efter lovens § 2 e, stk. 3 og § 2 a få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

•••

Stk. 2 Oplysningerne i henhold til stk. 1 kan indhentes af kommunalbestyrelsen uden den pågældende udlændings samtykke.

•••
profile photo
Profilside