14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Danpilotloven § 6

Lov om Danpilot paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af danpilotloven og bygger på lov nr. 600 af 12. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Virksomheden ledes af en bestyrelse og en direktion.

•••

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren udpeger 4 eller 5 medlemmer af bestyrelsen, herunder formand, næstformand og suppleanter for disse for en periode på højst 2 år. De pågældende kan genudpeges. Ministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de ministerudpegede personer.

•••

Stk. 3 Medarbejderne vælger repræsentanter til bestyrelsen.

•••

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de fornødne kompetencer til at varetage virksomhedens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

•••

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter bestyrelseshonorarer.

•••
profile photo
Profilside