14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Danpilotloven § 19

Uddrag fra kommentarerne til danpilotloven § 19:

Til § 19
...
Til nr. 1 Det foreslås, at et datterselskab skal kunne fusioneres skattefrit ind i DanPilot. Det er en forudsætning, at datterselskabet er helejet af DanPilot, dvs. at DanPilot ejer alle aktierne i datterselskabet.Ved en fusion er udgangspunktet, at det indskydende selskab afstår alle aktiver og passiver, og at aktionærerne afstår aktierne med heraf afledt b... Til nr. 2 Det foreslås, at DanPilot skal kunne anvende reglerne i fusionsskattelovens kapitel 5 om skattefri tilførsel af aktiver ved overdragelse af virksomhed til et datterselskab, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.Ved en tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.