14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Danpilotloven § 17

Uddrag fra kommentarerne til danpilotloven § 17:

Til § 17
...
Til nr. 1 Det foreslås, at der indføres skattepligt for DanPilot i henhold til selskabsskatteloven. Med bestemmelsen vil DanPilot være skattepligtig efter de regler, som gælder for indregistrerede aktie- og anpartsselskaber. Skattepligten for DanPilot er dermed fastlagt i overensstemmelse med, hvad der gælder for bl.a. DSB, Naviair og Energinet.dk, der på sa... Til nr. 2 Der foretages en konsekvensændring af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 1, som følge af den foreslåede selskabsskattepligt for DanPilot i § 17, nr. 1.... Til nr. 3 Efter den foreslåede bestemmelse vil reglerne om tynd kapitalisering og reglerne om beskæring af rentefradrag gælde for DanPilot. Det svarer til, hvad der gælder for andre selskabsskattepligtige selskaber.Det foreslås desuden, at DanPilot på tilsvarende måde som andre selskabsbeskattede selskaber ikke skal medregne udbytte ved opgørelsen af den ska... Til nr. 4 Efter selskabsskattelovens § 23, stk. 1, tilfalder 13,41 pct. af selskabsskatten den eller de kommuner, hvori selskabet m.v. har drevet virksomhed, jf. bestemmelserne i lov om kommunal indkomstskat.Da DanPilot er 100 pct. statsejet, foreslås det, at det fulde skatteprovenu fra DanPilot og eventuelle sambeskattede datterselskaber tilfalder staten....

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.