14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Danpilotloven § 16

Uddrag fra kommentarerne til danpilotloven § 16:

Til § 16
...
Til nr. 1 Benævnelsen ”det statslige lodsvæsen” ændres til ”DanPilot” overalt i lodsloven som konsekvens af omdannelsen af det statslige lodsvæsen (med forretningsnavnet DanPilot) til den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot. Ændringen er således en konsekvens af, at den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot efter den foreslåede § 2, stk. 1, ska... Til nr. 2 Efter loven er det en betingelse for at blive udnævnt som lods, at den pågældende har flerårig erfaring som skibsfører eller overstyrmand fra relevant sejlads. Sådan sejlads er alene antaget at omfatte sejlads på skibe i handelsflåden. Forslaget indebærer, at der kan dispenseres fra dette krav, således at også personer, der har gjort tjeneste på sø... Til nr. 3 Lodslovens § 21 erstattes nu af reglerne i forslagets § 11. Der henvises til bemærkningerne til denne bestemmelse.... Til nr. 4 Lodslovens § 23, stk. 2, 2. pkt., erstattes nu af reglerne i forslagets § 8, stk. 3 og 4. Der henvises til bemærkningerne til disse bestemmelser....

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.