14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dagtilbudsloven § 2

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dagtilbudsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1326 af 09. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Anvendelsesområde m.v.
Loven omfatter dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, som har et pædagogisk, socialt og pasningsmæssigt formål.

•••

Stk. 2 Forældre med lovligt opholdssted her i landet har ret til ydelser efter denne lov.

•••

Stk. 3 Forældre kan alene råde over én plads pr. barn i tilbud efter denne lov, jf. dog § 85 a.

•••
profile photo
Profilside