14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Dagtilbudsloven § 100

Uddrag fra kommentarerne til dagtilbudsloven § 100:

Til § 100
Bestemmelsen er en videreførelse af bestemmelsen i servicelovens § 185 med en enkelt ændring i stk. 2, der giver bestemmelsen et mere fleksibelt anvendelsesområde. Bestemmelsen giver ministeren for familie- og forbrugeranliggender hjemmel til efter indstilling fra kommunalbestyrelsen at godkende fors...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.