Dagtilbudsbekendtgørelsen § 28

Denne konsoliderede version af dagtilbudsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse nr. 2058 af 15. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1197 af 26. september 2023

§ 28

Husstandsindkomsten pr. måned, der skal lægges til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse om økonomisk fripladstilskud, opgøres som

Stk. 2 Studielån, der udbetales efter lov om statens uddannelsesstøtte, indgår ikke som en del af husstandsindkomsten pr. måned.

Stk. 3 Indtægtsgrundlaget for beregning af økonomisk fripladstilskud til forældre, der er eller har været beskæftiget om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, opgøres efter § 10 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen.

Stk. 4 Hvis den faktiske indtægt pr. måned for personer med indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, grundet specielle skattetekniske fradrag væsentligt overstiger husstandsindkomsten pr. måned beregnet efter stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens forhold.