14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CVR-loven § 5

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cvr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1052 af 16. October 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Juridiske enheder tildeles kun ét entydigt identifikationsnummer (CVR-nummer).

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen tildeler CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 1, 2, 3 og 7, og som anmeldes til registrering i henhold til anden lovgivning.

•••

Stk. 3 Danmarks Statistik tildeler CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 4-6.

•••

Stk. 4 Andre offentlige myndigheder end de i stk. 2 nævnte kan efter aftale med Erhvervsstyrelsen tildele CVR-nummer.

•••
profile photo
Profilside