14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CVR-loven § 13

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cvr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1052 af 16. October 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Andre offentlige myndigheder end de i § 12 nævnte kan efter aftale med Erhvervsstyrelsen og den pågældende myndighed vedligeholde grunddata om juridiske enheder og produktionsenheder.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte regler om, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester til registret skal afgive oplysninger om de registrerede enheders offentligt tilgængelige telefonnumre m.v.

•••
profile photo
Profilside