14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CVR-loven § 11a

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister paragraf 11a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cvr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1052 af 16. October 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11a En juridisk person, jf. § 3, nr. 2, som i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at registrere reelle ejere, skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. For den juridiske person skal som minimum registreres oplysninger omfattet af § 11, stk. 1, nr. 1-8.

•••

Stk. 2 En trust eller et lignende juridisk arrangement, jf. § 3, nr. 3, som i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at have sine reelle ejere registreret, skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. For en trust eller et lignende juridisk arrangement skal som minimum registreres oplysninger omfattet af § 11, stk. 1, nr. 1-8.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse og registrering af oplysninger, jf. stk. 1 og 2, herunder regler om betaling til dækning af de administrative omkostninger herved. Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen CVR-bekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside