14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CVR-loven § 11

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cvr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1052 af 16. October 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 For juridiske enheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

 • 1) Enhedens CVR-nummer.

 • 2) Virksomhedsform.

 • 3) Starttidspunkt.

 • 4) Eventuelt ophørstidspunkt.

 • 5) Virksomhedsnavn.

 • 6) Virksomhedsadresse.

 • 7) Navn, adresse, bopælsland, statsborgerskab og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer, hvis oplysningerne registreres i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov eller i henhold til anden lovgivning.

 • 8) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 9) Antal ansatte.

 • 10) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

•••

Stk. 2 For produktionsenheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

 • 1) Enhedens P-nummer.

 • 2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

 • 3) Starttidspunkt.

 • 4) Eventuelt ophørstidspunkt.

 • 5) Navn eller betegnelse.

 • 6) Adresse.

 • 7) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.

 • 8) Antal ansatte.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, til registret skal indberette en e-mailadresse samt ændringer heri, som offentlige myndigheder kan kontakte virksomheden på. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen heraf, herunder hvordan e-mailadresser kan indgå i kommunikationen mellem offentlige myndigheder og virksomheder. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om reaktioner i tilfælde af en virksomheds manglende indberetning eller manglende ajourføring af virksomhedens e-mailadresse i registret. Det kan herunder bestemmes, at virksomheden ikke kan foretage indberetninger til myndigheder via www.virk.dk, førend virksomheden har indberettet eller ajourført sin e-mailadresse i registret.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, i hvilket omfang de i stk. 1 og 2 nævnte grunddata eller andre grunddata kan eller skal registreres og vedligeholdes i Det Centrale Virksomhedsregister. CVR-bekendtgørelsen

•••

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om registrering af andre juridiske enheder end nævnt i § 3, herunder frivillige registreringer, og om betaling til dækning af de administrative omkostninger herved. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om ansvar i forbindelse med registreringer som nævnt i 1. pkt. Anmeldelsesbekendtgørelsen CVR-bekendtgørelsen

•••

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister af udenlandske enheder uden fast forretningssted i Danmark, som anmeldes til registrering i henhold til anden lovgivning, herunder om tildeling af CVR-nummer og om betaling til dækning af de administrative omkostninger i forbindelse hermed.

•••

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan indgå aftale med told- og skatteforvaltningen om indhentelse af oplysninger om antal ansatte fra eIndkomstregisteret og om offentliggørelse af oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. stk. 1, nr. 9, og stk. 2, nr. 8.

•••

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger om antal ansatte, jf. stk. 1, nr. 9, og stk. 2, nr. 8, der registreres og vedligeholdes i Det Centrale Virksomhedsregister. CVR-bekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside