14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til CPR-loven § 53

Uddrag fra kommentarerne til cpr-loven § 53:

Til § 53
    Bestemmelsen svarer i sit indhold til § 22, stk. 3, 1. pkt., i folkeregistreringsbekendtgørelsen.    Om en person har pligt til at give oplysning om sit eget personnummer til en offentlig myndighed, beror på hjemmelen i det enkelte tilfælde, men vil i praksis normalt være nødve...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.