14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CPR-loven § 52

Lov om det centrale personregister paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cpr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1297 af 03. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Hvis en offentlig myndighed i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven anvender personnummer som identifikation eller journalnummer, skal det være personnummeret for den person, sagen vedrører.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at det under et forvaltningsområde er nødvendigt at henføre flere personer til samme sag. I sådanne tilfælde afgør forvaltningen selv, hvorledes den interne sagsregistrering tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Ved denne tilrettelæggelse skal der bl.a. tages ligestillingsmæssige hensyn.

•••
profile photo
Profilside