14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CPR-loven § 23

Lov om det centrale personregister paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cpr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1297 af 03. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Social- og indenrigsministeren fastsætter regler for kommunalbestyrelsernes medvirken ved anmeldelse af tilflytning fra et andet nordisk land.

•••

Stk. 2 Færøerne sidestilles i dette kapitel med et andet nordisk land.

•••
profile photo
Profilside