14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CPR-loven § 20

Lov om det centrale personregister paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cpr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1297 af 03. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet skal der oplyses

 • 1) fulde navn,

 • 2) eventuelt dansk personnummer,

 • 3) køn, fødselsdato samt fødselsregistreringssted,

 • 4) seneste adresse i udlandet,

 • 5) flyttedato,

 • 6) fremtidig adresse her i landet,

 • 7) civilstand,

 • 8) eventuel dato for civilstand og vedkommende registreringsmyndighed,

 • 9) eventuelt medlemskab af den danske folkekirke eller af et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet,

 • 10) egne børn, ægtefælle og forældre, som ikke er omfattet af anmeldelsen, og

 • 11) statsborgerret.

•••

Stk. 2 Ved anmeldelse af tilflytning fra et andet nordisk land skal der endvidere gives oplysning om vedkommendes personnummer samt hidtidige adresse og kommune i fraflytningslandet.

•••

Stk. 3 Social- og Indenrigsministeriet og vedkommende kommunalbestyrelse skal til registreringsmyndighederne i et andet nordisk fraflytningsland give de oplysninger, som er nødvendige for disse ved vurderingen af bopælsspørgsmålet.

•••
profile photo
Profilside