14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CO2-kvotebekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om CO2-kvoter m.v. paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af co2-kvotebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2134 af 21. december 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 En operatør skal i overensstemmelse med MR-forordningen og en overvågningsplan godkendt af Energistyrelsen løbende overvåge udledning fra produktionsenheder eller luftfartøjer, som denne er ansvarlig for. En luftfartsoperatør skal endvidere i overensstemmelse med MR-forordningen og en overvågningsplan godkendt af Energistyrelsen løbende overvåge tonkilometerdata fra luftfartsaktiviteter, som denne er ansvarlig for.

•••

Stk. 2 Operatøren meddeler Energistyrelsen uden unødig forsinkelse eventuelle ajourførte overvågningsplaner til godkendelse. Energistyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade en operatør at meddele ændringer af overvågningsplanen senest den 31. december det pågældende år.

•••

Stk. 3 En driftsleder, der ifølge FAR-forordningen har pligt til at overholde og ajourføre en af Energistyrelsen godkendt overvågningsmetodeplan, skal meddele godkendelsespligtige ændringer af planen til Energistyrelsen under overholdelse af de formkrav, dokumentationskrav og frister, der følger af FAR-forordningen eller af de afvigende eller supplerende bestemmelser og krav, der måtte være fastsat i denne bekendtgørelse eller i medfør af denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside