14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CO2-kvotebekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om CO2-kvoter m.v. paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af co2-kvotebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2134 af 21. december 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Energistyrelsen meddeler driftslederen udledningstilladelse, hvis ansøgningen indeholder oplysningerne nævnt i § 9, stk. 3, i denne bekendtgørelse og der foreligger en plan for overvågning og rapportering af udledningen godkendt af Energistyrelsen, jf. dog § 15, stk. 1, i lov om CO2- kvoter.

•••

Stk. 2 Udledningstilladelsen skal indeholde følgende:

  • 1) Driftslederens navn og adresse.

  • 2) En beskrivelse af aktiviteterne og udledning fra produktionsenheden.

  • 3) En plan godkendt af Energistyrelsen for overvågning af udledning.

  • 4) Rapporteringskrav.

  • 5) En forpligtelse til at returnere kvoter svarende til produktionsenhedens samlede udledning i hvert kalenderår, jf. § 27 i lov om CO2-kvoter og §§ 17 og 19 i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 3 I en tilladelse og ved ændring af en tilladelse kan Energistyrelsen stille vilkår om, at driftslederen overholder nærmere angivne krav, som er begrundet i virksomhedens særlige forhold.

•••
profile photo
Profilside