14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til CO2-afgiftsloven § 9d

Uddrag fra forarbejderne til co2-afgiftsloven § 9d:

Det foreslås, at der åbnes mulighed for godtgørelse af afgiften til registrerede virksomheder, der betaler afgift efter CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 12, 2. pkt., og 17 og enten ved eksisterende tiltag eller fremadrettet begrænser udledningen af andre klimagasser end CO2 (uforbrændt metan) til luften ved tiltag, der reducerer udledningen. Godt...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.