14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til CO2-afgiftsloven § 7a

Uddrag fra kommentarerne til co2-afgiftsloven § 7a:

Med denne bestemmelse fritages affald, der også er fritaget for den foreslåede nye tillægsafgift af affald anvendt som brændsel i kulafgiftsloven. Herudover fritages affald, hvis vægtindhold af ikke bionedbrydeligt affald udgør mindre end 1 pct. Sådant affald kunne eksempelvis være husdyrgødning og spildevandsslam....

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.