14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CO2-afgiftsloven § 18

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af co2-afgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1353 af 02. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 For betaling af afgift efter loven hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. For de i § 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 1315 og 17 omfattede varer finder bestemmelserne i § 28 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside