14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CO2-afgiftsloven § 14

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af co2-afgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1353 af 02. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Kontrolbestemmelser
Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn m.v. i de virksomheder, der omfattes af loven,

•••
profile photo
Profilside