14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CO2-afgiftsloven § 10

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af co2-afgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1353 af 02. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Tilbagebetaling sker samtidig med tilbagebetaling af afgift efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v.

•••

Stk. 2 Tilbagebetalingsbeløbet anføres på virksomhedens angivelser efter merværdiafgiftsloven. Beløbet angives i hele kroner, idet der ses bort fra ørebeløb.

•••

Stk. 3 Tilbagebetalingen sker ved, at virksomheden foretager modregning i sit afgiftstilsvar efter merværdiafgiftsloven. I det omfang tilbagebetalingen ikke kan ske ved modregning, udbetales beløbet til virksomheden efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 4 Virksomheder, der leverer gas, naturgas, bygas og varme, skal mindst en gang årligt afgive de oplysninger, der er nødvendige for opgørelse af tilbagebetalingsbeløb efter §§ 9 a-9 c. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler herom.

•••

Stk. 5 § 11, stk. 8, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter, § 8, stk. 7, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og § 10, stk. 8, i lov om afgift af naturgas og bygas m.v. finder også anvendelse i forbindelse med opgørelse af tilbagebetaling af kuldioxidafgift m.v.

•••
profile photo
Profilside