14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til CO2-kvoteloven § 42

Uddrag fra kommentarerne til co2-kvoteloven § 42:

Til § 42
...
Til nr. 1 Der er tale om konsekvensændringer i kuldioxidafgiftsloven som følge af, at nummereringen af bestemmelser i lovforslaget om en ny CO2-kvotelov ændres i forhold til den gældende CO2-kvotelov. Samtidig erstattes henvisningen til en konkret bestemmelse i CO2-kvoteloven til en generel henvisning til CO2-kvoteloven. Kuldioxidafgiftslovens henviser til C... Til nr. 2 Ligesom under nr. 1 er der tale om konsekvensændringer i kuldioxidafgiftsloven som følge af, at nummereringen af bestemmelser i lovforslaget om en ny CO2-kvotelov ændres i forhold til den gældende CO2-kvotelov. Endvidere udgår henvisningen til § 17, stk. 1, i den nugældende lov om CO2-kvoter, da denne henvisning ikke har et selvstændigt indhold i f...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.