14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til CO2-kvoteloven § 40

Uddrag fra kommentarerne til co2-kvoteloven § 40:

Til § 40
...
Til nr. 1 og 2 (§ 20, stk. 9 og 10)Bestemmelserne sikrer fjernvarmeforbrugerne mod prisstigninger ved, at omkostninger til CO2-kvoter medgået til varmeproduktion, lægges oven i varmeprisen, så længe der er gratiskvoter til rådighed for varmeproduktionen. Bestemmelsen implementeres ved en ændring af § 20 i lov om varmeforsyning. Der findes allerede en sådan bestem... Til nr. 3 (§ 20, stk. 11)De nationale principper for tildeling af gratis CO2-kvoter til varmeproduktion har hidtil været fastlagt i lov om CO2-kvoter. Lovforslaget ændrer tildelingsprincipperne for gratis kvoter, idet tildelingen fra 2013 sker på basis af harmoniserede tildelingsprincipper udmeldt af Europa-Kommissionen. Dette medfører blandt andet, at tilde...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.