14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til CO2-kvoteloven § 4

Uddrag fra kommentarerne til co2-kvoteloven § 4:

Til § 4
Loven medtager aktiviteter på stationære produktionsenheder på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone, hvis disse er nævnt i §§ 8-10, eller har en væsentlig teknisk forbindelse med sådanne aktiviteter, jf. § 4. Ved stationære produktionsenheder forstås enheder, der - bortset fra under transport - ikke flyttes fra det sted, hvorfra de pro...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.