14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til CO2-kvoteloven § 37

Uddrag fra kommentarerne til co2-kvoteloven § 37:

Til § 37
I § 37 bemyndiges klima-, energi- og bygningsministeren til efter en konkret vurdering at kunne undtage visse nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, som der henvises til i regler udstedt i medfør af loven, fra kravet om indførelse i Lovtidende. Det foreslås i tilknytning hertil, at klima-, energi- og bygningsministe...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.