14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til CO2-kvoteloven § 23

Uddrag fra kommentarerne til co2-kvoteloven § 23:

Til § 23
Bestemmelsen gennemfører FN-kravet om national godkendelse af juridiske og fysiske personers deltagelse i projektmekanismerne under Kyotoprotokollen, som hidtil har bestået af JI- og CDM-kreditter. Ved JI-kreditter forstås et tilgodehavende på et antal CO-ækvivalenter, som er udstedt i medfør af Kyotoprotokollens artikel 6 og beslutninger vedtaget ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.