14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til CO2-kvoteloven § 2

Uddrag fra kommentarerne til co2-kvoteloven § 2:

Til § 2
Bestemmelsen fastlægger en række begreber, som anvendes i loven.Nr. 2, 3, og 10, der vedrører biomasse er fra definitionen i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-direktivet).Til definitionen af CO2-ækvivalenter i nr. 5 bemærkes, at de seks ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.