14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CMR-loven § 22

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cmr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 18. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Fragtførerens pligt til at drage omsorg for godset
I de i § 19, stk. 1, og § 20 nævnte tilfælde kan fragtføreren straks aflæsse godset for den berettigedes regning. Befordringen anses dermed for afsluttet, men fragtføreren skal forvare godset på den berettigedes vegne. Han kan dog betro godset til en tredjemand og er i så fald kun ansvarlig for, at valget af denne sker med tilbørlig omhu. Godset kan stadig holdes tilbage til sikkerhed for de beløb, som skyldes efter fragtbrevet, og for andre omkostninger, som kan kræves dækket.

•••
profile photo
Profilside